ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

เชื่อหรือไม่....กัณหาแต่งงานกับชาลี

บทความนี้ต้องขอบคุณลูกศิษย์ผมคนหนึ่งซึ่งเป็นหนอนหนังสือตัวยงเช่นกัน ได้เปรยกับผมว่า เขาได้ไปอ่านหนังสือพบว่า กัณหากับชาลีนั้นต่อมาได้แต่งงานกัน ด้วยความใคร่รู้ของผมพยายามสืบเสาะหาว่ามันมาจากเรื่องใด ก็ปรากฏว่าเส้นผมบังภูเขาแท้ๆครับ เรื่องที่ลูกศิษย์ผมบอกนั้นเป็นความจริงที่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดในหนังสือ “พระปฐมสมโพธิกถา” ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวัตต์ ความว่า
“ จำเดิมแต่นั้นมา กษัตริย์สักยราชทั้งหลาย ได้เสวยราชสมบัติเป็นพระวงศ์ต่อๆกันเป็นหลายชั่วกษัตริย์เป็นอันมาก ตราบเท่าถึงพระเจ้าสีวิราช พระเจ้าสญชัยราช พระเจ้าเวสสันดรราช ครั้งนั้นเปลี่ยนนามพระนครชื่อเชตุดร.........................................ดำรงพระชนม์ตราบเท่าทิวงคตจุติขึ้นไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก จึงพระชาลีราชโอรสได้ราชาภิเษกกับด้วยนางกัณหากนิษฐภคินี ได้เสวยราชสมบัติสืบกันมา มีพระราชโอรสทรงพระนามพระสีวิวาหนราชๆมีพระราชโอรสทรงพระนามพระสีหัสระราชๆได้เสวยสืบพระวงศ์เป็นลำดับมาเป็นอันมาก....................”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น