ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ปริศนาธรรมจากต้นไม้ : กล้วยไม้หรือกาฝาก


ต้นไม้ 2 ชนิดนี้มีลักษณะเหมื่อนกันคือต่างก็อาศัยต้นไม้อื่นเกาะแต่ที่ต่างกันก็คือกล้วยไม้ไม่เป็นพิษ ไม่แย่งอาหาร จากต้นไม้ที่เกาะ และมีดอกสวงามบางต้นราคาแพงเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปนับว่าเป้นต้นไม้ที่มีเสน่ห์


ส่วนกาฝากร้ายเป็นพิษ มีปกติแย่งอาหารจากต้นไม้ที่ไปเกาะ และไม่มีดอกดวงอะไรที่น่าอภิรมย์ชมชื่น เป็นต้นไม้ที่อาภัพ ไม่มีใครปรารถนา เนื่องจากรากที่มีพิษนี่เอง เมื่อไปเกาะที่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นก็มีอันต้องเหี่ยวแห้งและตายไปในที่สุด


คนกล้วยไม้ เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นลูกใคร พ่อแม่ก็โปรดปราน เป็นศิษย์ใครครูบาอาจารย์ก็รักใคร่ เป็นข้าราชการอยู่หน่วยงานไหน ก็ทำความเจริญให้แก่หน่วยงานนั้น เป็นข้าราชการที่มีประโยชน์ เคร่งครัดต่อกฏระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย ทำชื่อเสียงให้แก่องค์กรผู้บังคับบัญชาก็สบายใจ


ส่วนคนกาฝาก เป็นคนมีพิษ เป็นลูกใคร พ่อแม่ก็เดือดร้อน สร้างความเสื่อมเสียให้แก่วงศ์ตระกูล เป็นศิษย์ใคร ครูบาอาจารย์ก็เอื่อมระอา ทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง หากเป็นข้าราชการก็เป็นคนที่ไม่เคร่งครัดต่อกฏระเบียบวินัย มีแต่จะขัดคำสั่ง ไม่สนใจต่อหน้าที่ ขี้คร้านต่อการทำงาน ไม่สุภาพเรียบร้อย ชอบผิดกฏระเบียบวินัยต่าง ๆ ดื้อรั้น ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ตออยู่นั้นเสียชื่อเสียง ทำให้ผู้บังคับบัญชาหนักใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น