ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2552

วันเม็ง (การเรียกชื่อวันอย่างมอญ)


จากหนังสือ “ลิลิตทักษาพยากรณ์” พระนิพนธ์ในสมเด็จฯกรมหลวงพิทักษ์มนตรี ในส่วนของ “คำอธิบายเฉลิมลิลิต”ของ หลวงอรรถวาทีธรรมประวรรต ได้กล่าวถึงเรื่องการเรียกชื่อวันทั้งเจ็ดอย่างมอญว่า

“.......อีกอย่างหนึ่งเรื่องวันเม็งนี้นายฉ่ำ ทองคำวรรณ พนักงานหอสมุดกรมศิลปากร ว่าได้พบในสมุดข่อยเล่มหนึ่งและได้คัดสำเนาไว้ดังต่อไปนี้

ทีนี้จะบอกวันเม็งวันไทยแล

วัน ๑ (วันอาทิตย์) ได้วัน ไจ๊

วัน ๒ (วันจันทร์) ได้วัน ยี่

วัน ๓ (วันอังคาร) ได้วัน สัน

วัน ๔ (วันพุธ) ได้วัน เล้า

วัน ๕ (วันพฤหัสบดี) ได้วัน เมง

วัน ๖ (วันศุกร์) ได้วัน สี

วัน ๗ (วันเสาร์ ได้วัน ซง้า

ชื่อว่าด้วยวันเม็งแล”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น