ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

หลักการใช้ไม้ยมก


บทกลอนช่วยจำ "หลักการใช้ไม้ยมก"

อย่าเขียนไม้ยมก

ดุจนรกผิดทำนอง

ไม่เขียนในร้อยกรอง

เช่นนวลน้องน้องจงฟัง

ซ้ำคำต่างชนิด

เขียนเป็นผิดพึงระวัง

นายดีดีใจจัง

อย่าให้พลั้งนั่งเฉยเมย

อย่าซ้ำข้ามประโยค

เช่นนายโชกชกนายเชย

นายเชยร้องเหวยเหวย

ตัวกูเอ๋ยเชยสิ้นดี

ไม่ซ้ำคำต่างประเทศ

ของวิเศษนานามี

ใช้ซ้ำคำวลี

ประโยคนี้ตามหลักเอย

หมายเหตุ : การอ่านไม้ยมก ควรพิจารณาข้อความนั้นให้ดีเสียก่อน เช่น
ทุกคนๆ อ่านว่า ทุกคนทุกคน
คนอื่นๆ อ่านว่า คนอื่นอื่น
ไฟไหม้บ้าน อ่านว่า ไฟไหม้บ้าน ไฟไหม้บ้าน
คุณจะทำอะไร ๆ ก็ได้ อ่านว่า คุณจะทำอะไรอะไรก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น