ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

ท่ารำแม่บทอย่างโบราณ,1920 thai dance photography

ท่ารำแม่บทของนาฏศิลป์ไทย อย่างโบราณ ถ่ายทำใน สมัย ร6 ถ่ายภาพกันที่ วังวรดิศ โดยช่างภาพฝรั่ง อยู่ในความควบคุมของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงค์ ราชานุภาพ บอกท่ารำโดยบรมครู พระยานัฏกานุรักษ์ แสดงแบบโดย สอง ศิลปิน จากกรมมหรสพ ชื่อท่ารำและตัวสะกดเป็นอย่างตำรารำชั้นต้ นกรุงรัตนฯ ภาพชุดนี้จึงเป็นหลักฐานที่ดีว่าในปัจจุบั น เรามาไกลเพียงใด

เพี้ยนไปจากเดิมแค่ไหน ทั้ง การเรียกชื่อท่า เส้นสายของร่างกาย การแต่งตัว แต่งหน้า ต้องขอบพระทัยในวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเ ด็จฯท่านที่หยั่งรู้อนาคตกลัวศิลปะจะผิดเพ ี้ยนจึงให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น