ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

อีเมลล์จากทางบ้านส่งมา เรื่อง สมมติฐานการกินเจในเมืองตะกั่วป่า

เป็นเรื่องแปลกนะ ที่ทวดของผม ติ๋ว ก่าว ยี่ ที่เคยเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อกวนอู แซ่เดียวกับเจ้าของบ้านที่ซื้อมาเป็นศาลเจ้าในปัจจุบัน คือบ้านป้านอง (สามีเป็นคนจีนแซ่ตัน)
รวมทั้งคนที่เกาะสอง ที่เป็นคนตั้งขบวนต้อนรั
บเทพกวนอู ก็ แซ่ตัน(เถ้าแก่แซ่ตัน)

ในความเป็นจริง สุดท้ายทวด ติ๋ว ก่าว ยี่ ก็มามีลูกเขยแซ่ตัน ก็คือคุณตาผม และลูกเขย ของคุณตาของผม ก็คือคุณพ่อของผมก็กลายมาเป็นร่
างทรงที่ศาลเจ้า นานกว่าสิบปีจนถึงปัจจุบัน พ่อผมก็คือ คนร่างทรง ปุนเท่ากง หรือฮกเต็กเจ้งซิ่น นั่นแหละ

อีกเรื่องหนึ่ง ลุงบิน (ก่าม เฮ่ง บิ้น) อดีตผู้จัดการศาลเจ้า เพื่อนรักของพ่อผม ผมคุ้นเคยกับท่านมาก และเป็นคนช่วยบูรณะศาลเจ้าฝั่
งเดิมจากห้องแคบๆ มาจนกว้างขึ้นในปัจจุบัน จะมีใครซักกี่คนจะรู้ว่า ท่านเคยเติบโตมา เดิมลุงบินและเป็นญาติสนิทกับตระกูลแซ่หลิมตามประวัติการก่อตั้งศาลเจ้า และลึกไปกว่านั้น พระประจำตระกูลของ ลุงบิน แซ่ก่าม ชื่อองค์ก่ามเซ่งเอี๋ย มี 9 องค์ 9 พี่น้องเป็น เจ้าเมือง 9 มณฑล หากลองไล่ประวัติดู จากประวัติของพระตระกูลแซ่หลิม กล่าวว่า ท่านปุนเถ่ากง(ชาติหนึ่งของฮกเต็กเจ้งซิ่น) เป็นทายาทสืบสายสกุลแซ่หลิมรุ่นที่ ๑๕ นับจาก จิ้นอานอ๋อง หรือ หลิมฮู้ไท่ซืออ๋อง ( หลินลู่กง ) ท่านปุนเถ่ากงได้รับราชการในสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่าง พ.ศ. ๑๑๖๓ - ๑๔๕๑ โดยดำรงตำแหน่งข้าหลวงเมือง โกเพ้ง ท่านมีบุตรชายสามคน ชื่อ หลินเถากง หลินพีกง และ หลินเชียงกง บุตรทั้งสามของท่านนับว่าเป็นอภิชาตบุตร หลานของท่านที่เป็นบุตรของท่านพีกงได้ชื่อว่าเป็น เก้ามู่ (ตามคำบอกเล่า คือ องค์ก่ามเซ่งเอี๋ย)ทั้งเก้าคนได้เป็นข้าหลวงปกครองเมืองต่างๆแถบฝูเจี้ยน(ฮกเกี้ยน) กว่างตงและใกล้เคียง ท่านปุนเถ่ากงได้บริหารบ้านเมืองปกครองอาณาประชาราษฎรด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขกันถ้วนหน้า ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ทำให้ราษฎรเคารพรักใคร่ท่าน หลังจากที่ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ทางการจึงได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีและสักการะเซ่นไหว้ ราษฎรที่เคารพท่านต่างก็นำรูปท่านเป็นองค์ประธานในบ้านเพื่อกราบไหว้สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้สร้างปุนเถ่าม่าผู้เป็นฮูหยินของท่านปุนเถ่ากงอีกด้วย

จากที่กล่าวมาสังเกตุมั้ย ว่าการวนเวียนของแซ่ หลิม แซ่ติ๋ว แซ่ตัน แซ่ก่าม มีความผูกพันธ์กันมาแต่ดั้งเดิม สมัยโบราณ และยังต้องมาผูกพันธ์กันอีก โดยที่บางคนหาได้รู้ไม่ว่าดั้
งเดิมนั้นตระกูลของตน เคยมีความผูกพันธ์กันอย่างไร สำหรับผมนะคิดว่า เหมือนพวกเราลูกหลานทั้งหลาย มีหน้าที่ในบำรุงการรักษาศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ให้อยู่คู่กับพวกเรานานเท่านานและสืบทอดไปยังลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป อยากจะให้ลูกหลานชาวตะกั่วป่าทุกคน เชื่อในตัวอย่างที่ผมยกมาให้ทราบนี้ ที่นี้ที่แรก อยากให้ทุกๆ คน ทุกๆ แซ่ ไม่ว่าแซ่อะไรก็ตาม รับรู้ถึงหน้าที่เหล่านี้ เรามาช่วยกันครับ


ตัน ฮ่อ ฮก
Chen Brian

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น