ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

“สุรา”กับ “เมรัย”แตกต่างกันอย่างไร


เวลาที่เรารับศีลว่า “สุราเมรัยยะ.........................สิกขาปะทัง สมาทิยามิ”นั้น ท่านทราบหรือไม่ว่า“สุรา”กับ “เมรัย”นั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไร เก็บมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ ( ที่พึ่งแรกที่ผู้ที่ประสบปัญหาด้านภาษาไทยจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรก ) ได้ดังนี้
สุรา : เหล้า,น้ำเมาที่ได้จากการกลั่น
เมรัย : น้ำเมาที่เกิดจากการหมักหรือแช่,น้ำเมาที่ไม่ได้กลั่น
อธิบายเพิ่มนะครับว่า ตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า “สุรา”เช่น ไวน์,บรั่นดี,วิสกี้ ส่วนตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า “เมรัย”เช่น เบียร์,กะแช่,น้ำขาว,อุ,สาโท แต่ไม่ว่าจะเป็นสุราหรือเมรัยก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้น ยิ่งปัจจุบันตัวเลขอายุของผู้ที่เริ่มดื่มสุราเริ่มต้นที่ ๖ ขวบแค่นี้ก็น่าหดหู่ใจพอแล้วนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น