ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

“วสันตฤดู” ไม่ใช่ “ฤดูฝน”


คำนี้เก็บมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ จากศัพท์ว่า “วสันต-,วสันต์” ให้ความหมายไว้ดังนี้
“น.ฤดูใบไม้ผลิในคำว่า ฤดูวสันต์,วสันตฤดู ก็ว่า..........”
ส่วนการที่คนไทยนำมาใช้ในความหมายว่า “ฤดูฝน”นั้นกระผมจะไปค้นคว้ามาให้ทราบอีกที หากท่านผู้อ่านท่านใดทราบก็สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นวิทยาทานจะขอบคุณอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น