ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

ไม้ตรีและไม้จัตวาเริ่มมีการใช้เมื่อใดเดิมตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์อักษรไทยเรื่อยมานั้นไม่เคยปรากฏรูปไม้ตรีและจัตวาเลย รูปไม้ตรีและจัตวาพบครั้งแรกในหนังสือ “จินดามณี”ของพระโหราธิบดี สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พ.ศ.๒๒๗๕ มีคำอธิบายว่า


“อักษรคำรบสี่มีไม้ตรีดงงรูปเลขเจ็ต คือ ก๊า ๔ อักษรคำรบห้ามีไม้จัตวาดงงรูปตีนกา คือ ก๋า ๕”

เนื่องจากเริ่มพบหลักฐานในตำแหน่งต่างๆของเจ้าหน้าที่ที่ประจำในเรือสำเภาจีนนั่นเอง ไทยเราจึงต้องคิดวรรณยุกต์เพิ่มเติมจากไม้เอก ไม้โท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น