ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551

ที่มาของ “ฝันกลางวัน”


ทำไมเวลาที่มีใครบางคนพูดพรรณนาพร่ำเพ้อหรือคิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ เราถึงพูดว่า “ฝันกลางวันหรือเปล่า”
คำว่า “ฝันกลางวัน”ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้ความหมายว่า “ (ปาก) ก.นึกฝันถึงสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงได้”
คำนี้มีที่มาจากตำราทำนายฝันโบราณ ที่ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างมาคือ หนังสือคำทำนายฝัน ของ ท่านเจ้าคุณพรหมมุณี (อุปวิกาโส) ความว่า
“กาลวเสนาปิ ทิวาทิฏฺโฐ น สเมติ อนึ่งบุคคลฝันในเวลากลางวันและเวลาปฐมยาม มัชฌิมยาม ฝันนั้นมิได้แน่
พลวปจฺจูเส ทิฏฺโฐ ถ้าฝันในเวลาปัจฉิมยามใกล้รุ่งไปจนเวลาเบิกอรุณ เวลานั้นโอชารสาหารที่ตนบริโภคไว้ซาบซ่านไปในกาย แต่งจิตและกายให้สบายแล้ว และฝันนั้นจริงเที่ยงแท้ ถ้าฝันดีคงได้ดี ร้ายคงจะร้าย”
อ่านเรื่องนี้แล้วอย่ามัวแต่ฝันกลางวันไปนะครับ ต้องลงมือเท่านั้น ความฝันจึงจะเป็นจริง อย่างที่ทีคำกล่าวว่า “ไม่มีใครก้าวหน้าได้ด้วยการนั่งเฉยๆ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น