ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เมื่อไฟไหม้ในกรุงเทพฯสมัยก่อนต้องทำอย่างไร
ช่วงนี้เวลาว่างมากจึงเอาหนังสือเก่าๆที่เก็บสะสมไว้มาหวนอ่านดูเล่นๆก็ไปพบหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษา ชั้นประถมปีที่ ๒ เมืองที่เราอยู่ อ่านแล้วเหมือนนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปกรุงเทพฯสมัยปี ๒๕๐๗-๒๕๑๘ เลยครับ เช่น เรื่อง “รถดับเพลิง”หน้า ๖๕ กล่าวว่า
“.......เจ้าหน้าที่บอกว่า ถ้าเห็นไฟไหม้ที่ไหนอย่าตกใจ ให้รีบบอกไปให้ทราบ เราอาจโทรศัพท์ไปยังศูนย์รวมข่าวของกองกำกับการดับเพลิงพญาไท หมายเลข ๘๑๖๖๖๖ หรือ ๘๑๑๕๔๔ หรือที่ ๑๙๙ ก็ได้ เขาจะบอกต่อไปให้......................นอกจากนี้ ตามถนนหลายแห่งในกรุงเทพมหานครยังมีเสาแดงสูงปักอยู่ ถ้าโทรศัพท์ไม่สะดวก ให้รีบไปที่เสานั้น เคาะกระจกกลมที่ติดอยู่ให้แตก และกดปุ่มเล็กๆซึ่งอยู่ข้างใน ทางกองดับเพลิงก็จะทราบทันทีว่า ไฟไหม้ใกล้ๆที่ใด และส่งรถมาตรวจทันที.....”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น