ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เรื่องเล่าเมื่อรัชกาลที่ ๕ ขึ้นครองราชย์ : “พ่อคุณ นี่พ่อจะได้อยู่สักกี่วัน”


อ่านเรื่อง “ความทรงจำ” พระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วประทับใจในเรื่องเล่าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยตรัสเล่าถึงเรื่องหนึ่ง ซึ่งควรรักษาไว้ไม่ให้สูญหายคือ วันสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระองค์ (รัชกาลที่ห้า)ทรงพระเก้าอี้ผ่านไปในห้องพระฉนวนพระอภิเนาวนิเวศน์อันภรรยาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยคอยเฝ้าอยู่ เวลานั้นทรงพระประชวรมากแต่ได้พระสติแล้ว ได้ยินเสียงท่านผู้หญิงพัน ภรรยาเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์พูดขึ้นเมื่อผ่านพ้นพอไปว่า “พ่อคุณ นี่พ่อจะได้อยู่สักกี่วัน”
แต่ท้ายที่สุดท่านผู้หญิงพันถึงแก่อนิจกรรมในปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ เรื่องนี้คล้ายกับเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับหม่อมเจ้าทินกรดังได้กล่าวมาแล้วในเรื่อง “พระพุทธเจ้าหลวงสอนลูก”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น