ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ผู้ชายเจ้าเสน่ห์เป็นอย่างไร
สิทธิการิยะ บุรุษบุคคลใดประสงค์ความเป็นคนเจ้าเสน่ห์รัดรึงหัวใจหญิง แลบุรุษบุคคลนั้นพึงกอปรด้วยองค์แห่งคุณลักษณะ ๖ ประการนี้คือ
๑.ทรงไว้ซึ่งรูปสมบัติหมดจดงดงามเป็นที่ต้องตาหญิง (Good appearance)
๒.อุดมไปด้วยทรัพย์สมบัติอันจะจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่มีอั้น (Money)
๓.อยู่ในวัยอันหนุ่มแน่น (Blooming Youth)
๔.มีเวลาว่างเหลือเฟือเพื่อแก่การมาพะเน้าพะนอเอาใจหญิง
๕.กอปรด้วยอัธยาศัยสุภาพอ่อนโยน และอดกลั้นดุจความเข้มแข็งของเข็มเย็บผ้าอันห่อหุ้มไว้แล้วอย่างประณีตด้วยสำลี
๖.เป็นผู้มี “ข้อลำ”ล่ำสันกำยำใหญ่ทะมัดทะแมงเสมือน “ข้อลำ”ของลาหนุ่มทรามคะนอง (Something as the thing of an ass)
จากหนังสือ “บุปผาในกุณฑีทอง” ของ “ยาขอบ” ตอน “อุบายแม่สื่อ” และท่านเชื่อหรือไม่ว่าคนอ่านหนังสือเล่มนี้จบคนแรกนั้นก็ “ตาย” ทันที ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงมีกฎหมายว่า “ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเขียนหรือพิมพ์ ชั้นที่สุดจะอ่านก็มิได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนท่านว่าถ้าเป็นขุนนางข้าราชการให้ถอดออกจากยศ ถ้าเป็นทหารให้ตีฝ่าเท้า ๑๐๐ ที แล้วขับไล่ออกนอกท้องถิ่นเป็นระยะทาง ๙๐๐ ไมล์ สำหรับผู้ขายหากจับได้ให้ลงโทษโบย ๑๐๐ ที แล้วเนรเทศอกจากท้องที่เดิมมีกำหนด ๓ ปี ส่วนประชาชนคนซื้อและคนอ่านนั้น หากจับได้ไล่ทันจะถูกลงโทษรับโบย ๑๐๐ ที แต่ไม่มีการเนรเทศ” ตอนนี้เห็นมีการนำกลับมาพิมพ์ใหม่แล้วลองไปหาซื้อตามร้านหนังสือทั่วไปได้เลยครับ คุณผู้ชายต้องชอบแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น