ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การเรียกชื่อช่วงเวลาของคนไทยถิ่นใต้สมัยโบราณ


เช้า , รุ่งเช้า ประมาณ ๐๖.๐๐ น.
แดดอุ่น , แดดผาด ประมาณ ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.
แก้ไถ ประมาณ ๑๑.๐๐น.
เที่ยง ประมาณ ๑๒.๐๐ น.
ใช้ (ช้าย) ประมาณ ๑๓.๐๐ น.
บ่ายควาย,ควายบ่ายหน้า ประมาณ ๑๕.๐๐ น.
ภายค่ำ,เท้าค่ำ ประมาณ ๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น.
ไก่ขึ้นร้าน ประมาณ ๑๘.๐๐ น.
เด็กนอนหลับ ประมาณ ๒๐.๐๐ น.
เชลียง (เฉลียง) ประมาณ ๒๓.๐๐ น.
เที่ยงคืน ประมาณ ๒๔.๐๐ น.
รุ่ง,เท้ารุ่ง ประมาณ ๐๖.๐๐ น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น