ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เชื้อสายพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร)อันเกี่ยวเนื่องกับสายสกุลบุนนาคและรั้ววังหลวง


ตระกูล “บุนนาค” นับเป็นตระกูลใหญ่และเก่าแก่ มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งธิดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) สองท่านก็ได้เกี่ยวดองเป็นสะใภ้ในตระกูลนี้ตามที่สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสายสกุล “บุนนาค” จัดทำขึ้นดังจะกล่าวต่อไปนี้

พระยาอภัยสงคราม มีนามว่า นกยูง เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๖ เป็นบุตรสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมเกตุ เข้ารับราชการในแผ่นดินรัชกาลที่ ๓ เป็นจมื่นรักษพิมาน ปลัดกรมตำรวจ ฝ่ายพระราชวังบวรฯ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นพระยาอภัยสงคราม จางวางอาสาหกเหล่า ฝ่ายพระราชวังบวรฯ ถึงอนิจกรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ปีเดียวกับพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) ผู้เป็นพี่ชายต่างมารดา ได้มีพิธีชักศพแห่ทางบกมาหน้าวัดประยุรวงศาวาส ไปเข้าเมรุที่สนามม้าริมวัดบุปผาราม พร้อมกันทั้ง ๒ ศพ และได้รับพระราชทานเพลิงในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๐๙

พระยาอภัยสงคราม (นกยูง) สมรสกับคุณหญิงปริก ธิดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) มีบุตรชายที่สำคัญ ๑ คน คือ พระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด) นับเป็นลำดับชั้นที่ ๔ มีหลานชายที่เกิดกับพระยาอรรคราช นารถภักดี (หวาด) ได้แก่
พระยาเดชานุชิต (หนา)
พระยาวิชยาธิบดี (แบน)
พระเทพสงคราม (โต)
พระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว)
พระยาวิสุทธิราชรังสรรค์ (ใหญ่)
หลวงวินิตนราการ (เล็ก)
ส่วนบุตรชายอีกคนหนึ่งของพระยาอภัยสงคราม (นกยูง) ชื่อ ตาด มีธิดาชื่อ โหมด ทำราชการฝ่ายใน เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕

ส่วนอีกท่านหนึ่งคือ หลวงอนุสรดิฐการ (เบิด บุนนาค) บุตรหลวงดำรงสุรินทร์ฤทธิ์ (บิ๋น บุนนาค) มารดาชื่อ บัว ธิดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) รับราชการเป็นรองอำมาตย์เอก นายเวรชั้น ๑ กองตรวจรัฐพาณิชย์ กรมตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หลวงอนุสรดิฐการ (เบิด) มีบุตรชายคนเดียวชื่อ สว่าง นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗ และมีหลานปู่ชื่อ เรือตรีอานันท์ สมทรง และเสถียร นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘

และที่นับเป็นเกียรติเป็นศรีแก่ตระกูล “ณ นคร” สายพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) คือ หม่อมเสงี่ยม บุตรีพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) เป็นหม่อมห้ามในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ มีพระโอรสคือ พล.ร.อ.หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช

หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช ทรงเป็นทหารเรือ ทรงดำรงตำแหน่งเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ระหว่าง 6 กรกฎาคม 2466 - 2 พฤศจิกายน 2466

นอกจากนี้ยังปรากฏชื่อเจ้าจอมทับทิม ธิดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร)เป็นเจ้าจอมในสมัยรัชกาลที่ ๔ และเจ้าจอมนวล ธิดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) เป็นเจ้าจอมในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น