ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

กำเนิดเทพเตาไฟแต่ก่อนมีชายตัดฟืนคนหนึ่งแซ่จาง ชื่อติ้งฟุ กำพร้าบิดาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นคนซื่อตรงและกตัญญูต่อมารดามาก เมื่อมีเงินก็จะให้มารดาเป็นคนเก็บ

วันหนึ่งจางติ้งฟุได้ช่วยสาวน้อยคนหนึ่งไว้ได้ขณะกำลังถูกสองสมุนโจรฉุดไปให้หัวหน้า สองโจรสู้ไม่ได้หนีไปรายงานหัวหน้า หัวหน้าโจรจึงให้พวกสมุน ๒๐-๓๐ คนมาล้อมจับจางติ้งฟุไปลงโทษที่ชุมโจร จางติ้งฟุตัวคนเดียวจึงถูกจับไปเผาทั้งเป็นในเตาไฟยักษ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ ฟุต

ตอนนั้นบังเอิญเทพตรวจการณ์ผ่านมาพบ จึงนำวิญญาณจางติ้งฟุขึ้นสวรรค์รายงานเง็กเซียนฮ่องเต้ เมื่อตรวจบันทึกจากเทวทูตพบว่า จางติ้งฟุเป็นคนซื่อตรง กตัญญู มีคุณธรรมน่าชมเชย เหตุที่ถูกเผาทั้งเป็นนั้นเนื่องจากผลกรรมในสมัยเด็ก ขณะเติมไฟใส่เตาไม่ระวังมีลูกแมวนอนหลับสนิทติดอยู่ในฟืนด้วย

องค์เง็กเซียนเห็นว่า จางติ้งฟุเป็นลูกกตัญญู จึงมีราชโองการแต่งตั้งเป็นเทพเตาไฟ มีหน้าที่รายงานความประพฤติดี-ชั่วของชายหญิงทุกครัวเรือน โดยวันที่ ๒๔ เดือน ๑๒ (ตามปฏิทินจีน) จะต้องไปรายงานที่สวรรค์ จากนั้นก็มีพระบัญชาให้เทพอัคนีลงไปเผาผลาญชุมโจรจนวอดวาย ประชาชนในแถบนั้นจึงอยู่อย่างมีความสุขเรื่อยมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น