ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

บทกลอนเนื่องในโอกาส “๑๐๐ ปี เสนาฯ”ณ ที่นี้ที่สร้างคนจนมีชื่อ
เขาร่ำลือเกริกก้องซ้องสรรเสริญ
ราษฎร์จรัสรัฐจะเรืองเมืองเจริญ
ศิษย์ดำเนินตามปรัชญามโนใน


ร่ามร้อยปีที่สรรค์สร้างทางการศึกษา
น้อมนำพาศิษย์มากมีสู่สมัย
ระบือชื่อเสนาขานกังวานไกล
พลิ้วไสวเขียวขาวเด่นเช่นสุรีย์


วิชาการชาญกีฬามารยาท
ภักดีชาติศาสน์กษัตริย์จรัสศรี
ดุจดวงแก้วแพรวประภัสสร์รัตน์มณี
น้อมดุษฎีอาศิระพระเสนา


ร่วมเฉลิมศตวรรษพิพัฒน์ผล
เสนาดลนามสถานการศึกษา
กระเดื่องยศปรากฏชื่อเขาลือชา
เกียรติสถาบันเทิดเลิศอมร


เรียงร้อยรักร้อยสายใยหทัยภักดิ์
แจ้งประจักษ์วัฒนาสโมสร
นาม “เสนา”สถิตนิตย์สถาพร
ขจายขจรชั่วจิรัฐิติกาลฯ

(จากเอกสารประชาสัมพันธ์ สาร ๑๐๐ ปี ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ซึ่งผมได้แต่งให้เมื่อปี ๒๕๔๒)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น