ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

บทเสภาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยประสานศัพท์ขับสำเนียงเสียงเสนาะ
พริ้งไพเราะเพลินบรรเลงเพลงขานไข
ยี่สิบปีดุริยางคศิลป์ไทย
ยึดมั่นไว้ในแนวคิดปณิธาน
พระคุณครูผู้ประสิทธิ์ศิลปศาสตร์
ทุกโอวาทหลอมฤทัยใฝ่สืบสาน
สายสัมพันธ์ฉันท์มวลมิตรศิษย์อาจารย์
แม้นผันผ่านนานเพียงใดไม่หย่อนคลาย
แต้มแต่งโลกใบนี้ด้วยคีตศิลป์
ระบือระบิลเกียรติเกริกนำล้ำแสงฉาย
ศิษย์มากมีที่สร้างชื่อลือขจาย
ด้วยใจหมายเสกสรรสร้างแต่ทางดี
ทั้งเผยแพร่ดนตรีไทยในประเทศ
ทั่วทุกเขตแว่นแคว้นแดนกรุงศรี
เสนาะศัพท์สดับในหทัยทวี
ล้านวจีคำสรรเสริญเกินรำพัน
เสียงแซ่ซ้องกังวานไกลไปต่างชาติ
เพื่อประกาศเกียรติสยามนามสวรรค์
ญี่ปุ่นลาวศรีลังกาสารพัน
ปากีฯนั้นธรรพ์วาทิตร่วมแสดง
ปลูกฝังเยาวชนไทยให้ตระหนัก
ใจรู้รักษ์ดนตรีไทยไม่หน่ายแหนง
วัยเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนแปลง
คงแข็งแกร่งนิจนิรันดร์มิบรรลัย
ระนาดทับตะโพนกรับกระจับปี่
มโหรีจะเข้ซอคลอเสียงใส
โหม่งฉาบฉิ่งขลุ่ยขิมฆ้องกลองปี่ใน
เชิญเทพไทอำนวยพรสุนทรวจี
บรมเทพยกวีศรีนฤมิต
วอนดลจิตอวยพรชัยให้สุขศรี
พลานามัยลาภจรูญพูนทวี
ให้เปรมปรีดิ์มีสวัสดิ์พิพัฒน์เทอญฯ

( ได้รับเกียรติจาก ภาควิชาภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย แห่งคณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แต่งบทเสภาประกอบการขับร้อง )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น