ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552

สิบอันดับแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย


สิบอันดับแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในไทยได้แก่


1.ตั้ง (เฉิน) 84,82 9 คน


2.ลิ้ม (หลิน) 74,719 คน


3.ลี้ (หลี่) 49,291 คน


4.อึ้ง (หวง) 44,485 คน


5.โง้ว (หวู) 33,533 คน


6.โค้ว (สวี่) 31656 คน


7.เตียว (จาง) 31,246 คน


8.แต้ (เจิ้ง) 25,922 คน


9.เล้า (หลิว) 25,346 คน


10.เฮ้ง (หวาง) 17,821 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น