ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

คำว่า "กำหนดการ" และ "หมายกำหนดการ" มีความหมายและการใช้ ต่างกันอย่างไร


กำหนดการ เป็นเรื่องของการบอกขั้นตอนการจัดงานต่าง ๆ หรือขั้นตอนของงานที่จะต้องทำไปตามลำดับเวลา เช่น กำหนดการพิธีไหว้ครู จะเริ่มจากผู้ร่วมพิธีมาพร้อมกันตอนกี่โมงกี่นาที ประธานมาถึงเวลากี่โมง เริ่มประกอบพิธีกี่โมง และแต่ละช่วงเวลาของกำหนดการมีรายละเอียดพิธีอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ทราบกำหนดเวลาและขั้นตอนของพิธี

หมายกำหนดการ เป็นเรื่องลำดับขั้นตอนของงานพระราชพิธี ที่จะต้องอ้างพระบรมราชโองการเสมอ ด้วยการขึ้นต้นข้อความในเอกสารว่า “นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า...”

หมายกำหนดการจึงใช้เฉพาะพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว มิใช่ใช้กับสามัญชนอย่างที่ใช้สับสนกันอยู่จนเห็นเป็นปกติธรรมดา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น