ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552

ผู้หลับน้อยตื่นมากในราตรี


“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลห้าประเภทเหล่านี้ ย่อมหลับน้อยตื่นมากในราตรี คือ

๑.สตรีผู้มีความประสงค์บุรุษ

๒.บุรุษผู้มีความประสงค์สตรี

๓.โจรผู้มีความประสงค์จะลักทรัพย์

๔.พระราชาผู้ประกอบในพระราชกรณียกิจ

๕.ภิกษุผู้มีความประสงค์จะปราศจากสัญโญชน์ (กิเลสที่มัดสัตว์ไว้ในภพ)”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น