ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552

อานิสงส์ของข้าวยาคู ๕ ประการ


“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของข้าวยาคู ๕ ประการเหล่านี้ คือ

๑.บรรเทาความหิว

๒.บรรเทาความกระหาย

๓.ลมเดินสะดวก

๔.ชำระลำไส้

๕.ทำอาหารที่ยังไม่ย่อยที่เหลือให้สุก”

นับเป็นภูมิปัญญาด้านการบริโภคในสมัยพุทธกาลที่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง พระไตรปิฎกมีมากกว่าหลักธรรมที่คุณคิดครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น