ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2552

ชื่อผีในภาคใต้


ผีแชง เป็นผีบรรพบุรุษ นับถือในกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน พวกโนรา หนังตะลุง ซึ่งมักจะเรียกกันว่า พวกหากินใต้แชง เล่ากันว่า ผีแชง สืบมาจากตำนานโนรา เมื่อนางนวลทองสำลีถูกลอยแพ นางใช้กระแชงนี่แหละเป็นเครื่องบังลมฝน พวกโนราเวลาแสดงจะต้องเอากระแชงคลุมหลังคาโรงด้วย ถือว่าเป็นผีครูหมอเรียกว่า ผีนางโอกระแชง หรือ กระแชงสองตอน

ผีชิน เป็นผีเชิงวัฒนธรรมอาหรับ-มลายู คำเดิมว่า “JIN” เชื่อว่ามีสภาพเป็นอัคนีธาตุ ผีชินเป็นได้ทั้งผีบรรพบุรุษและผีธรรมชาติ

ผีหลังสวน เป็นผีป่าประเภทหนึ่ง ส่วนใหญ่เล่ากันเฉพาะภาคใต้ว่ามีรูปร่างเช่นคน แต่ด้านหลังกลวงเป็นโพรงเห็นตับไต สิ่งที่หลังกลวงกลัวคือ คนแอบเอาปลาหมอใส่หลังมัน

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ9 มิถุนายน 2555 09:15

    เคยมีประสบการณ์เห็นดวงไฟสีฟ้สีส้มไม่มีความร้อน แต่มีสะเก็ดร่วงลงมาตลอดเวลา ลอยผ่านตอนหัวค่ำ ลอยไปช้า ๆ สูงจากพื้นดินประมาณ ไม่เกิน20 เมตร ถามพ่อบอกว่าเขาเรียก ชินน้ำ

    ตอบลบ