ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552

เรื่องแปลกในพระไตรปิฎก (กลืนน้ำอสุจิติดจีวร)


เรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่พระพุทธศาสนานะครับ แต่อยากจะนำมาเล่าเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกคือ ในสิกขาบทที่ ๔ จีวรวรรค ในนิสสัคคิยกัณฑ์นั้นกล่าวว่า

“ห้ามใช้นางภิกษุณีซักผ้า เนื่องจากเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม อดีตภริยาของพระอุทายีเข้ามาบวชเป็นภิกษุณี รับอาสาซักผ้าของพระอุทายี ซึ่งมีน้ำอสุจิเปรอะใหม่ๆ นางได้นำน้ำอสุจินั้นส่วนหนึ่งเข้าปาก ส่วนหนึ่งใส่ไปในองค์กำเนิด เกิดตั้งครรภ์ขึ้น จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ (คือไม่เกี่ยวเนื่องทางสายโลหิต)ซัก ย้อม หรือทุบจีวรเก่า(คือที่นุ่งหรือห่มแล้วแม้คราวเดียว)ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด”

ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าการที่นำน้ำอสุจิที่หลั่งออกมาแล้วนั้นใส่ในอวัยวะเพศหญิงจะสามารถทำให้ตั้งครรภ์ได้หรือไม่ ต้องฝากถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น: