ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประวัติโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต


โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต เดิมชื่อ โรงเรียนตะกั่วป่า ตั้งขึ้นเมื่อ .. 2499 โดยครั้งแรกเปิดสอนหลักสูตรพิเศษมัธยมศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาในปี .. 2504 ได้ใช้หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลายแทนหลักสูตรพิเศษมัธยมศึกษาตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 505/2503 โรงเรียนจึงจัดชั้นเรียนเป็นหลักสูตร ประถมศึกษา ตอนปลาย เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ในปี .. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบเลิกโรงเรียนตะกั่วป่าซึ่งสังกัดกองการประถมศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน2521

ในปี .. 2523 โรงเรียนตะกั่วป่า ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ถนนศรีเมือง ตลาดย่านยาว .ตะกั่วป่า .พังงา ได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ซึ้งห่างจากสถานที่ตั้งเดิมประมาณ 7 กิโลเมตร

การย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนในครั้งนี้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนทั้งในและนอกอำเภอตะกั่วป่า ตลอดจนส่วนราชการ องค์การต่าง คือ วัดคีรีเขต (วัดลุ่ม) โดยพระครูศรี ปริยัติยากร บริจาคที่ดินเป็นที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 4 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวาประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างโรงเรียนจำนวน 562,960.00 บาทและได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ในปี .. 2538 โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น