ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รายชื่อเพื่อน ม.3 รุ่น 96 และ ม.6 รุ่น 99 ชุดที่ 2

1.สุพรรษา แสงแก้ว (อ้อย) ม.3/4 087-9927008

2. เกียรติสุดา การะเกตุ (เก๋) ม.3/4 089-8978796

3. นรากร ดาษเสถียร (เกิ้น) ม.3/5 084-6899031

4. สกุณา พรหมบุตร (ปิ๊ก บ้านสวนคุณปู่) ม.3/1 และ ม.6/2 087-9119910

5. คณิตา ฐิติสิทธิกร (อาร์ม) ม.3/1 081-1966443

6. พัณณิตา ทองชุม (ซี) ม.3/1 และ ม.6/2 089-1520950 เมล
ultra_sea@hotmail.com

7. อารักษ์ เอี๋ยวสกุล (เหี่ยว) ม.3/4 087-3492022 เมล
Arak_E@hotmail.com

8. นรุตม์ วงศ์สัตยา (นอต ประพันธ์อะไหล่) ม.3/4 081-1401199 เมล
nahrut@hotmail.com

9. วีระพล กันธิยะ (โก้) ม.3/9 087-8833155

10. ศรัญญา คำแหง (เอกซ์) ม.3/10 087-8833155

11. ศศิลักษณ์ ดวงแก้ว (ดาว) ม.3/3 089-2888264

12. ธีระพงษ์ ดวงแก้ว (จอย) ม.6/3 085-0692251
kt_team25@hotmail.com

13. ยุทธดนัย อ๋องสกุล (เถี้ยน) ม.6/5 081-4877202 เมล
yutdanai@hotmail.com

14. กาญจนา(ณัฐจารวี) ตั้งธีระสุนันท์ (แอน) ม.3/4 087-8855507
ern_ann@hotmail.com

15. ก้องยศ ต่างจิตร์ (ก้อง) ม.3/3 087-8966789
kongkuka@hotmail.com

16. วรรณทิพย์ เชื้อไทย (ผึ้ง) ม.3/3 082-2869070
poengbeebee@hotmail.com

17. นิรมล วรสิทธิชัย (แป๋ว) ม.3/3 081-8933891
kikkith@gmail.com

18. กิตติพงศ์ ชุมช่วย (ไก่) ม.3/9 089-0339079
kaitrm@hotmail.com

19. จรรจิรา สุขมา (แก้ม) ม.3/4 084-6607557 dhanayasorn@surapon.com


ใครมีรายละเอียดเพื่อนคนอื่นเพิ่มเติมติดต่อที่เมล kamon_pat13@hotmail.com จะขอบคุณอย่างยิ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น