ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รายชื่อเพื่อนๆตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ม.3 รุ่น 96 และม.6 รุ่น 99

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ม.3 รุ่น 96 ก็คือ จบม.3 ในปีการศึกษา 2539 และม.6 รุ่น 99 คือจบม.6 ในปีการศึกษา 2542 (ดูจากชื่อเพื่อนๆก็น่าจะเดาออกนะว่ารุ่นของเราหรือเปล่า)


1. นพดล อุณหศิริกุล (นอต วิโชคแอร์) 3/2 และ 6/1 0831316821 เมล
noppadon_u@hotmail.com

2. สิทธิพงษ์ สายพรม (โขง) 3/9 และ 6/4 0899924524

3. รัตนพล ตันติเพชราภรณ์ (ขุน) 3/6 และ 6/5 085-7868788

4. นิศา ปัญญาผาติ (ส้ม) 3/3 และ 6/5 0814777989 เมล
panyaphati@gmail.com

5. โชติวรรณ คำแหง (หนู) 3/2 และ 6/5 081-2736167 เมล
chotiwan_nooh@hotmail.com

6. กฤษฎา การะเกต (เอกซ์ เสนานุกูล) 3/2 และ 6/1 089-7357062
krissada_x1@hotmail.com

7. นันทิดา บุญหนุน (ปุ๊ก) 3/4 และ 6/2 0858882612
pukky_katsu@hotmail.com

8.ยุทธการณ์ แก้วกำเนิด (บอย) 3/5 0836378080

9. จักรพงศ์ ทองส่งโสม (กล้วย) 3/4 080-3856987

10. เปิ้ล 3/8 087-4179063

11. อาทรณ์ สิทธิทัต 3/8 (เติ้ล) 083-1758187

12.โกวิทย์ บุญรอด 3/7

13. เชาวนาท ทองเล็ก 3/9 (เอ๋) 081-476ให้เบอร์ไม่ครบ

14. มาโนช เหมวิเศษ (โนช) 3/9 081-4168662

15. ภูวดล บุญแก้ว (ลิง) 3/4 085-3518057

16. สุรพงษ์ ไกรปก (เอก) 3/2 087-8973087

17. วีระพล กันธิยะ

19. กมล แซ่แต้ 3/4 และ 6/1 089-6458559
kamon_pat13@hotmail.com

20. บุษราวดี หมาดหลี (จ๋า) 3/1 และ 6/1 083-6339839

21. ดาริน แซ่เอียบ 3/1 และ 6/1 087-2828419

22. หทัยทิพย์ ลิ่มสกุล (นิ) 3/3 089-7241979

23.ปาจารีย์ ตันติวิวัฒน์ (โรส) 3/4 และ 6/5 081-4502690
pajaree_rose@hotmail.com

24. วรากร ตันวานิช (สท.ก๊อต น้ำดื่มวีอาร์) 089-8720408

25. นฤมล คงทอง (มล) 3/3 และ 6/2 086-9517701

26.วิชญา ทรัพย์เจริญวงศ์ (วิ) 3/2 และ 6/1 086-9518198

27. มนัสยา สำเภารัตน์ (อิง) 3/1 และ 6/1 089-0317659

28.เกดิษฐ์ หันหวล (เก) 3/1 089-6864242

29. แก้วกมล ตันสกุล (แก้ว ร้านอีเฉี้ยง) 3/3 0872808101

30. อ่อนตา กาญจนกุล (อ่อน กสิกรไทย) 3/10 และ 6/1 089-872-4678

31. ขนิษฐราณี ลิ่มสกุล (นิด) 3/4 089-7256387

32. ศิริโฉม หมาดหลี (นาฟ) 6/1 089-2341716

33. นฤมล พรหมจำปา (พี่หนู) 3/1 086-4101484

34. สมจิตร ตันภิบาล (จิตร) 082-4164161

35. ฉวีวรรณ สิทธิธนากุล (แอ้) 3/2 และ 6/2 089-8717080

มีรายชื่อใครเพิ่มเติมช่วยส่งมาให้เราที่เมล
kamon_pat13@hotmail.com ด้วยนะ จะขอบคุณอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น