ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่าได้ที่ร้อยคำหอม

มาร์ชบ้าน[1]...mp3


งามสง่าเฟื่องฟ้าบานสะพรั่ง

เป็นมนต์ขลังแห่งสถานการศึกษา

นามเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า

สร้างบรรดาเพชรเม็ดงามประดับสังคม

ประพฤติดีมีความรู้บวกคุณธรรม

เทิดเกียรติล้ำชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รัฏฐา

ธิปไตยบ่มไว้อบรมมา

แสนโสภาสมศักดิ์ศรีบ้านศรีเรา

ใต้ร่มธงฟ้าแสนอบอุ่น

งามละมุนสง่าบนเนินเขา

คู่ตะกั่วป่าแห่งนี้มานานเนา

ผองพวกเราสามัคคีไม่เสื่อมคลาย

ลูกบ้านศรีวิชาการนั่นดีเยี่ยม

คุณธรรมเปี่ยมแสนประเสริฐเร่งขวนขวาย

กีฬาล้ำเข้มแข็งทั้งใจกาย

ขอเทิดไว้ ณ ถิ่นนี้บ้านศรีเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น