ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

กลอนห้องสมุดวิทยบริการที่ระลึก 111 ปี โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"


หนึ่งเดียว
                        ลุหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีศรีสง่า                                           ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”จำรูญสมัย
มีดำริก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ไซร้                                                              ปรากฏไว้ “หอสมุดวิทยบริการ”
                        “คุณสมพงษ์ มุทิตากุล”การุณเกื้อ                               “คุณวิเชียร  เชื้อไทย”ด้วยช่วยประสาน
“ผ.อ.กำจร อุทัยวจนพันธ์”สรรแบ่งงาน                                                “คุณวิวัฒน์ สงสะเสน”ท่านช่วยอย่างดี
                        “คุณดำริ เอี๋ยวพานิช”จิตอาสา                        
“คุณมนูญ  ชูแก้ว”กล้าขมันขมี
ร่วมเรียงร้อยสานแรงรักสามัคคี                                                           โครงการนี้จึงราบรื่นชื่นกมล
                        โรงเรียนจัดทอดผ้าป่าหารายได้                                   ศิษย์เก่าใหม่ให้ทุนมาทุกหล้าหน
ชุมชนช่วยหน่วยงานเชิดประเสริฐล้น                                                  
คือหยาดฝนโบกขรพรรษสวรรค์ประทาน
                        ศุกร์ที่สิบกุมภามหากุศล                                             เสนาดลพุ่มพฤกษาผ้าป่าตระหง่าน
อเนกทรัพย์โอฬาริกอลังการ                                                                
ลุสี่ล้านมีเศษล้วนถ้วนทวี
                        เสาร์สิบเอ็ดกุมภาพันธ์แสนหรรษา                             
มวลคณาศิษย์อาจารย์สำราญศรี
ลีลาศรื่นชื่นอารมณ์สมฤดี                                                                   เหล่าน้องพี่คืนสู่เหย้าชาวเสนา
                        พฤหัสฯที่สิบหกกุมภาพันธ์                                          สมานฉันท์เขียวขาวเลิศเจิดแสงจ้า
เหล่าไพรีต้องย่อยยับอัปรา                                                                  ศักดิ์ศรีลูกพระยาเสนาฯสถาพร
                        หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีที่สร้างชื่อ                                         หนึ่งระบือสามัคคีสโมสร
หนึ่งสถาบันสถิตนิรันดร                                                                      พิพัฒน์บวรเด่นอะคร้ามนาม “หนึ่งเดียว”
*****************************
                                                                                      นายกมล  แซ่แต้ : กรองคำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น