ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

บทไหว้สัสดีใหญ่มือข้าทั้งสิบนิ้ว สอดขึ้นหว่างคิ้วเป็นสายสุด ฉันไหว้คุณพระพุทธโปรดให้พ้นทุกข์ โปรดให้พ้นกรรม ฉันไหว้คุณพระธรรม ท่านได้ชักนำซึ่งบำรง ฉันไหว้คุณพระสงฆ์ ท่านได้ทรงพระศาสนา ฉันไหว้คุณนางคงคา ขอล้างกายาทั่วโลกีย์ ฉันไหว้คุณนางธรณี คุณแม่นี้ทั่วไตรภพ ไหว้คุณแม่โพสพ ได้รักษาร่างคนทั้งหลาย ฉันไหว้คุณพระพาย รักษากายได้สามเกิง ฉันไหว้คุณพระเพลิง รักษาเกิงทั่วพารา โอมนะโมนมัสการ โอมภัยญาณสัมพุทโธ พันเจสัมปันโน ทั้งห้าองค์พระชินสีห์ ข้าขอบังคมประนมกรอ่อนชุลี สัสดีหนอขอปัญญา ลือยศปรากฏยิ่ง เชิญท่านมาสิงตัวข้าหรา ข้าน้อยจะขอเรียนอรรถ เรียนทั้งตรัสทั้งคาถา ศัตรูอย่ามีมา ขอให้วินาศวินายสาย ศรีๆเจริญสุข สรรพภัยทุกข์ให้เหือดหาย ลาภพ่อมาไม่ขาดสาย สรรพภัยไชยสุทธิเม มือข้าทั้งสิบนิ้ว สอดขึ้นหว่างคิ้วพ่อได้เอ ไหว้นะโมพุทธาเย ไหว้ยอยศพระศรีอาริย์ ฉันไหว้พระศรีสงฆ์ ตั้งใจจำนงจงนิพพาน ไหว้คุณครูและอาจารย์ ท่านได้สั่งสอนตัวข้ามา อีกทั้งนะโมและกอขอ อีกทั้งสิท่อและกอกา กม กดรจนา อีกทั้งขอมเกยและขอมไทย เลขผาท่านประสิทธิ์ สั่งสอนจิตแน่นอนใจ ข้าหนอยอไหว้ไป ทุกค่ำเช้าให้เป็นมงคล ลุกนั่งให้เจียมตน ทั้งกิริยาและพาที ท่านสอนตัวข้ามา ทั้งคาถาและบาลี สอนข้ามาทั้งนี้ ขอให้แจ้งในทางธรรม เมื่อใดพระศรีอาริย์จะได้ตรัส ฉันปฏิบัติทุกคืนวัน คุณครูผู้ใจธรรม์ สั่งสอนฉันมามากมี คุณครูฉันไหว้แล้ว ยังคุณแก้วผู้โฉมศรี มารดาของข้านี้ ได้รักษาเกล้าข้าพเจ้ามา เมื่อตัวข้าอยู่ในครรภ์ สิบเดือนนั้นเต็มอัตรา พระแม่ทนเสดสา เวทนาจนเหลือใจ เมื่อลูกออกจากครรภ์ พ่อลำดับทั้งฟืนไฟ พริกขิงและเปราะไพล พ่อลำดับได้มากหนักหนา น้ำร้อนและก้อนเส้า ทั้งนั้นเล่าก็เอามา จับแข้งประจับขา ประคบหน้าประคบหลัง เอ็นใหญ่ทั้งห้าร้อย เอ็นน้อยทั้งห้าพัน เจ็บปวดเพียงอาสัญ เหงื่อไคลคาวลงอาบตน
มดหมอเข้าแปรผัน ช่วยนวดพันประสับประสน เจ็บปวดเพียงสิ้นชนม์ เมื่อลูกตนจากครรภา พริกขิงและเผ็ดร้อน กินยากร่อนและยาทา ก้อนเส้าประคบหน้า หลังมารดาและผิงไฟ เมื่อลูกออกจากครรภ์แล้ว ชูลูกแก้วคล่องคลายใจ มดแมลงมิให้ไต่ ทั้งเรือดไรมิให้พาน อาบน้ำดำเศียรเกล้า มารดาเจ้าป้อนอาหาร ให้กินนมชมทุกวาร ผูกเปลผ้าช้าให้นอน ลูกตื่นสะอื้นร่ำ กินข้าวน้ำงดไว้ก่อน เจ็บไข้ให้อาวรณ์ พระมารดรร้อนรนใจ หวังลูกจะเติบเกล้า ทุกข์มารดาเท่าเทียมใคร ฟ้าดินสิ้นภพไตร ใครชูชั่งได้หรือหนา พระแม่ข้าไหว้แล้ว ข้าขอแผ้วไหว้วันทา ไหว้คุณพระบิดา
เลี้ยงลูกมาได้รอดคน ทุกสิ่งพ่ออดอยาก ทนวิบากพ้นกังวล เหนื่อยนักก็ดักก็ดน เห็นลูกตนคล่องคลางใจ ยกลูกขึ้นใส่ตัก ชมลูกรักหายเหนื่อยไป แต่น้อยจนกระทั่งใหญ่ ไม่มีภัยต้องทุบตี เจ็บไข้มิให้มี ตัวข้าไซร้ได้รอดตัว ไหว้คุณทั้งสองไท ยกไว้ในใส่เหนือหัว ข้าไซร้ได้รอดตัว พระอยู่หัวเลี้ยงรักษา ขอคุณมาป้องกัน ภัยทั้งนั้นอย่าบีฑา ศัตรูอย่าหึงสา ขอจงวินาศวินายสาย เดชะข้าเรียนทัน ขอปัญญามามากมาย เรียนทันจงให้ได้ ลุดังคำพระบัณฑูร พระพุทธังพระธัมมัง พระสังฆังมาเพิ่มพูน ดวงแก้วข้าทั้งมูล เป็นที่พึ่งคุณพระธรรม พุทธังให้แจ้งเล่า ธัมมังเจ้าให้เร่งจำ สังฆังช่วยชักนำ ให้รุ่งรางสว่างแผ้ว เมื่อลูกปลูกปลงแล้ว แผ้วรูปเหลาเบาวิชา เดชะศีลลาคุณ มาป้องปุนทรมา พระบิตุมารดา แผ้ววิชามาหุ้มจิต

( นายศรีนาก เมืองสุข รวบรวมพิมพ์และเผยแพร่ในหนังสือ “คาถาตำรายาโบราณ” เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ )

หมายเหตุ : หนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าได้มาโดยซื้อกับคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งนำต้นฉบับมาพิมพ์ใหม่ที่ตลาดวันอาทิตย์ สงขลาแถวย่านเช่าบูชาพระเครื่องและขายวัตถุโบราณ

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10 พฤศจิกายน 2553 01:53

  ยังมีต่อมั้ย กำลังหาอยู่พอดี

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2554 07:29

  มีเด็กคร เบอร์โทร0894660087

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 20:24

  รายละเอียดอื่นๆมีอีกหรือเปล่า ชอบจังนิ...เด็กตานี

  ตอบลบ