ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สูตรขนมที่คนไทยควรรับประทาน

เครื่องปรุง

อภัย ๑ ถ้วย

ความหวังดี ๑/๒ ถ้วย

ความปรารถนาดี ๒/๓ ถ้วย

วาจาไพเราะพอประมาณ

ความเห็นใจ ๑/๒ ถ้วย

ยิ้มสยามตามต้องการ

ความโอบอ้อมอารี ๒ ถ้วยใหญ่ๆ

วิธีปรุง

กวนความหวังดีและอภัยให้เข้ากัน เตรียมวาจาไพเราะพอประมาณ ค่อยๆผสมความปรารถนาดีลงไป ส่วนความเห็นใจกับความโออ้อมอารีบรรจงคนให้เข้ากับส่วนอื่นๆ นำไปอบในหัวใจที่อบอุ่น โดยมีน้ำใจหรือยิ้มสยามเป็นครีมราดหน้า แล้วแจกจ่ายรับประทานบ่อยๆโดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น