ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ผู้ชายสามารถเข้าไปในเขตฝ่ายในได้หรือไม่


ด้วยเหตุที่พระราชสำนักฝ่ายในเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์และนางใน จึงไม่อนุญาตให้ผู้ชายอื่นอยู่หรือผ่านเข้าออก แต่หากมีเหตุหรือธุระจำเป็นโดยหน้าที่ราชการ ก็จะต้องมีระเบียบปฏิบัติถือเป็นธรรมเนียมว่า ผู้ชายจะอยู่หรือเดินลำพังคนเดียวในเขตพระราชฐานชั้นในไม่ได้ ต้องมีผู้ควบคุมเพื่อรู้เห็นเป็นพยานความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมผู้ชายก็คือตำรวจวังสังกัดกรมโขลน เมื่อเสร็จกิจธุระแล้วตำรวจวังจะควบคุมออกไปส่งทางประตูเดิม จะยกย้ายเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งไม่ได้
หากผู้ชายมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในตลอดคืน ซึ่งโดยมากจะเป็นแพทย์เข้าไปรักษาพระอาการประชวร จะต้องได้รับอนุมัติให้นอนค้างได้ แต่มีระเบียบว่า ชายนั้นจะต้องนอนโดยไม่กางมุ้งและต้องนอนพักในที่ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นตัวได้ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น