ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เมื่อแรกใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหารในเมืองไทย


เมื่อคนไทยเริ่มคบค้าสมาคมกับชาติตะวันตกมากขึ้น ความซึมซาบของวัฒนธรรมตะวันตกย่อมเกิดกับคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่เรื่องใหญ่โตไปจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการรับประทานอาหาร ดังข้อความจากหนังสือ “สาส์นสมเด็จ” เล่ม ๒๖ หน้า ๗๐-๗๑ ว่า
“ถ้าว่าถึงเมืองไทย ยังจำได้ว่าเพิ่งใช้มีดช้อนส้อมอย่างฝรั่ง เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จกลับจากประพาสเมืองสิงคโปร์ เมื่อปีมะเมีย พ.ศ.๒๔๑๓ เริ่มตั้งแต่เสวยที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ มีเจ้านายบางพระองค์เอาหัตถ์ซ้ายถือส้อม ปักแทงชิ้นอาหารให้ทะลุกรึงไว้กับจาน เอาพระหัตถ์ขวาถือมีดหั่น เป็นอาหารชิ้นน้อยๆเรียกเยาะกันว่า “แผลงศร” ก็เห็นจะมาแต่ลักษณะใช้ช้อนสองง่ามนั่นเอง”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น