ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ท้าวอิลราช : เมื่อชายเป็นหญิง


เรื่องนี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง “อิลราชคำฉันท์”กล่าวถึง ท้าวอิลราชและข้าราชบริพารเสด็จประพาสป่าหิมพานต์ แล้วบังเอิญล่วงล้ำเข้าไปในตำบลที่พระอิศวรทรงจำแลงเป็นสตรีเพื่อล้อพระอุมาเล่น ทำให้ต้นไม้และสัตว์ต่างๆในบริเวณนั้นรวมทั้งท้าวอิลราชและข้าราชบริพารกลายเป็นเพศหญิงหมด ท้าวอิลราชตกพระทัยมากจึงได้ทูลอ้อนวอนพระอิศวร แต่พระอิศวรไม่โปรดประทานพร พระอุมาทรงเห็นพระทัยท้าวอิลราชจึงประทานพรให้กึ่งหนึ่งว่า ให้ท้าววอิลราชกลับกลายเพศเป็นชายหนึ่งเดือนและเป็นหญิงหนึ่งเดือนสลับกันไป และเมื่อเป็นเพศชายก็ให้ลืมเรื่องตอนเป็นเพศหญิง ตอนเป็นเพศหญิงให้ลืมเรื่องตอนเป็นเพศชาย (ตอนเป็นเพศหญิงมีชื่อว่า “นางอิลา”)
ต่อมานางอิลาไปพบพระพุธฤๅษีแล้วได้เสพสังวาสกันจนมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่า “พระปุรุรพ” ตัวของพระพุธฤาษีทราบเรื่องคำสาปของท้าวอิลราชมาโดยตลอดก็มีฐานะ ๒ ฐานะคือ ตอนเป็นท้าวอิลราช พระพุธก็มีศักดิ์เป็นฤๅษี แต่ตอนเป็นนางอิลา พระพุธก็มีฐานะเป็นสามี สุดท้ายแล้วท้าวอิลราชก็พ้นคำสาปด้วยพิธีอัศวเมธ
อ่านเรื่องนี้แล้วงงๆกันไหมครับ ผมว่าหลายๆคนคงจะมี “ทำไม....”กันหลายข้อแน่เลยใช่ไหมครับ ลองไปหาอ่านดูกันนะครับ รับรองว่าสนุกแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น