ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ในโลกนี้มียักษ์จริงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเทพนิยายหรือความเชื่อของชนชาติใดๆในโลกนี้ย่อมจะกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ผี เทวดา นางฟ้า หรือยักษ์ เพียงแต่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป เช่น เมื่อพูดถึงยักษ์นั้นแน่นอนว่าเราจะจินตนาการเห็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีตั้งแต่สองถึงสามเมตรหรืออาจจะมีรูปร่างสูงใหญ่เท่าภูเขาเลากาตามแต่จินตนาการของแต่ละชนชาติ

ด้วยเหตุนี้แม้แต่ในหนังสือ “มิลินทปัญหา”ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระเจ้ามิลินท์ทรงมีพระราชปุจฉากับพระนาคเสนเถระ ก็ยังมีการกล่าวถึงเรื่องของยักษ์ไว้ด้วยเช่นกัน ลองอ่านดูนะครับว่าพระนาคเสนเถระมีวิสัชนาว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

จากหนังสือ “มิลินทปัญหา” ในอัฐมวรรค เรื่องที่ ๑ “ยักขานัง มรณภาวปัญหา กล่าวสรุปว่า

สมเด็จพระเจ้ามิลินท์มีพระราชโองการตรัสถามว่า “ข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา ยักษ์ทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่หรือหามิได้”

พระนาคเสนถวายพระพรรับว่า “ยักษ์ทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่”

สมเด็จพระเจ้ามิลินท์มีพระราชโองการตรัสถามต่อไปว่า “ก็เมื่อยักษ์ทั้งหลายมีอยู่ ยักษ์เหล่านั้นย่อมเคลื่อนจากกำเนิดนั้น เหมือนดังสัตว์ที่เห็นปรากฏชัดอยู่ในทุกวันนี้หรือหามิได้ ขอให้พระนาคเสนช่วยชี้แจงด้วย”

พระนาคเสนจึงตอบว่า “ยักษ์ทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมเคลื่อนจากกำเนิดดังสัตว์ที่ปรากฏชัดในทุกวันนี้เหมือนกัน จะได้วิปริตผิดเพี้ยนไปจากนี้หามิได้”

สมเด็จพระเจ้ามิลินท์มีพระราชโองการตรัสถามว่า “ก็ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ทำไมจึงไม่เคยพบซากศพของยักษ์ที่ตายสักครั้ง แม้แต่กลิ่นของซากศพก็ไม่ได้ฟุ้งกระจายให้รู้สึกเหม็นแม้แต่น้อย น่าสงสัยยิ่งนัก”

พระนาคเสนตอบว่า “ศพของยักษ์ย่อมปรากฏแม้กลิ่นแห่งซากศพของยักษ์เหล่านั้น ก็ย่อมฟุ้งมากระทบฆานประสาทเหมือนกัน แต่บุคคลหารู้สึกว่าเป็นศพของยักษ์ไม่ เพราะร่างกายของยักษ์ผู้ตายแล้วนั้น กลายเป็นตั๊กแตนไปบ้าง กลายเป็นหนอนไปบ้าง กลายเป็นมดแดงไปบ้าง กลายเป็นมดดำไปบ้าง บางทีก็กลายเป็นงู บางทีก็กลายเป็นแมลงป่อง บางทีก็กลายเป็นตะขาบ บางทีก็กลายเป็นนก บางทีก็กลายเป็นเนื้อ อาศัยเหตุนี้แหละ มหาชนจึงไม่ทราบว่าเป็นศพของยักษ์ที่ตาย”

ก็เป็นหนึ่งในหลายๆคำตอบตามความเชื่อของแต่ละชนชาตินะครับ ใครมีข้อมูลอะไรดีๆเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องยักษ์ก็นำมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น